MİSYON / VİZYON

MİSYONUMUZ
Sektörümüzde ülkemizde ve dünyadaki tüm ürün ve teknik gelişmeleri takip ederek şirketimizde uygulamaktır. Bunu yaparken tüm insan kaynağımızı eğitmek ve diğer kaynaklarımızı gerek ekipman, hammadde ve süreçlerin geliştirilmesinde kullanarak tüketicilerimizin ve iş ortaklarımızın gereksinimlerine cevap vermektir.

VİZYONUMUZ
En sağlıklı, güvenli ve kaliteli et ürünlerini, üretimden son kullanıma kadar gerekli tüm standart ve şartlara uyarak üretmek ve dağıtmaktır. Bunu yaparken tüm tüketicilerimiz ve iş ortaklarımızla devamlı olarak iletişimde olarak gelişme ve yeni ürün üretimine açık olmak ve sorumluluklarımızı yerine getirmektir.  

KALİTE POLİTİKALARIMIZ ;

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası
Çevre Politikası
İş Sağlığı  ve Güvenliği Politikası